Verzekerd zijn

Werknemers met een arbeidsovereenkomst zijn verplicht verzekerd via hun werkgever. Zij krijgen dan een tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Maar ook bij verlof bij zwangerschap of adoptie.
De verzekeringen zijn gebaseerd op de:

 • Ziektewet (ZW);

 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

 • Werkloosheidswet (WW);

 • Wet arbeid en zorg (WAZO).

Vrijwillig verzekeren

Heeft u geen arbeidsovereenkomst? Dan bent u niet verplicht verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een eigen bedrijf heeft of werkt als alfahulp. U krijgt dan geen uitkering als u ziek wordt, arbeidsongeschikt of als u uw baan verliest. U kunt wel een vrijwillige verzekering afsluiten. In deze rubriek leest u welke vrijwillige verzekeringen u bij UWV kunt afsluiten en welke voordelen dat heeft.

Niet verplicht verzekerd

In de volgende situaties bent u meestal niet verplicht verzekerd:

Vrijwillige verzekeringen

Als u niet verplicht verzekerd bent, kunt u zich vrijwillig verzekeren. U kunt bij UWV de volgende vrijwillige verzekeringen afsluiten:

 • Ziektewet-verzekering;

 • WIA- of WAO-verzekering;

 • WW-verzekering.

Voordelen

 • De premies zijn aftrekbaar van de belasting.

 • U betaalt geen aparte polis- of administratiekosten.

 • Er is geen medische keuring nodig.

 • In de periode dat u een uitkering ontvangt, betaalt u geen premie voor de betreffende verzekering.

 • Wilt u de verzekeringen opzeggen? Dat kan op ieder moment. Er is namelijk geen opzegtermijn. Maar u kunt de verzekering niet met terugwerkende kracht opzeggen.

 

Wij halen eruit wat erin zit & Optimale begeleiding!

Maximale schadeloosstelling!  

(Onderhandeling inhoud vaststellingsovereenkomst, volledige juridische back-up, begeleiding ww -aanvraag, begeleiding stamrecht bv.)

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren