Model beëindigingsovereenkomst

 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden leggen u en uw werkgever de afspraken over uw ontslag schriftelijk vast. Dit gebeurt in een beëindigingsovereenkomst. U ondertekent deze overeenkomst allebei.

Hoe ziet een beëindigingsovereenkomst eruit?

Hier vindt u een voorbeeld van een beëindigingsovereenkomst. U en uw werkgever kunnen dit model gebruiken om de afspraken vast te leggen. Het is belangrijk dat u de overeenkomst die uw werkgever u voorlegt goed doorleest voordat u uw handtekening zet. Ga na of uw gegevens kloppen en of de afspraken die u heeft gemaakt goed zijn vastgelegd.

Kijk ook goed of alle afspraken die u heeft gemaakt in de overeenkomst zijn opgenomen. Als u er later achterkomt dat u of uw werkgever vergeten zijn om een afspraak te vermelden, kan dat achteraf meestal niet meer worden hersteld.

Wat staat er in de de beëindigingsovereenkomst?

In de overeenkomst moet in ieder geval staan:

 • naam en adres van u en uw werkgever;
 • dat uw werkgever u heeft voorgesteld het dienstverband te beëindigen en waarom hij dat doet;
 • dat er geen dringende reden is voor uw ontslag;
 • dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
 • de afspraak dat uw werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt;
 • de datum waarop u en uw werkgever de overeenkomst hebben ondertekend.

Welke aanvullende afspraken kunnen u en uw werkgever opnemen?

Naast de verplichte onderdelen kunnen u en uw werkgever nog meer afspraken vastleggen in de beëindigingsovereenkomst. U kunt bijvoorbeeld afspreken:

 • dat u uw werk tot de laatste dag moet blijven doen of dat u eerder mag stoppen;
 • hoeveel vakantiedagen u nog heeft en wanneer u die kunt opnemen;
 • wat er gebeurt met uw pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd;
 • hoe het verder gaat met uw (collectieve) zorgverzekering;
 • wanneer u spullen van uw werkgever moet inleveren. Denk bijvoorbeeld aan sleutels of een pasje, mobiele telefoon, gereedschap, laptop of lease-auto;
 • hoe en wanneer uw collega’s worden geïnformeerd over uw ontslag;
 • hoe en wanneer u afscheid neemt van het bedrijf;
 • dat u een positief getuigschrift krijgt;
 • wat er gebeurt als u ziek bent op uw laatste werkdag;
 • dat u bedrijfsinformatie geheim moet houden;
 • dat u een bepaalde periode niet voor een concurrent of een zakelijke relatie van uw werkgever mag werken. Niet in loondienst en niet als zelfstandige. Dit heet een concurrentie- of relatiebeding;
 • wie de kosten van juridische bijstand betaalt;
 • als u in een ander land woont dan uw werkgever is gevestigd: welk recht van toepassing is op de overeenkomst;
 • bij welke instantie of welke rechter u of uw werkgever terecht kunnen als de ander de afspraken niet nakomt. Of als er achteraf verschil van mening is over de uitleg van de overeenkomst;
 • dat u en uw werkgever verder niets meer van elkaar te vorderen hebben. Dit heet finale kwijting. Daarna kunt u niet meer procederen over iets waar u wel recht op hebt, maar wat niet in de overeenkomst staat.

Wij halen eruit wat erin zit & Optimale begeleiding!

Maximale schadeloosstelling!  

(Onderhandeling inhoud vaststellingsovereenkomst, volledige juridische back-up, begeleiding ww -aanvraag, begeleiding stamrecht bv.)

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren