De werkgever

De werkgever is (in Nederland) de contractuele wederpartij van de werknemer bij de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft de plicht om loon te betalen aan zijn werknemer(s), dat wil zeggen degene(n) met wie hij (een) arbeidsovereenkomst(en) gesloten heeft. Als tegenprestatie verricht de werknemer arbeid voor hem. De werknemer is in dienst bij de werkgever.

Een werkgever moet de loonheffingen deels zelf voldoen, deels inhouden en doorgeven. Verder moet hij loon doorbetalen bij ziekte.

 Langdurige zieke werknemers, slechte samenwerking.  Ontevreden over een medewerker

Optimale begeleiding!

(Onderhandeling inhoud vaststellingsovereenkomst, volledige juridische back-up, begeleiding ww -aanvraag, begeleiding stamrecht bv.)

Concurrerend uurtarief.

Bedrijven plaatsen gratis vacatures op  CV en VacatureBank.nl en kunnen direct Curriculum vitae's
van kandidaten bekijken.

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren