UWV voor Werknemers

Hier vindt u informatie voor werknemers en uitkeringsgerechtigden over de werknemersverzekeringen bij ziekte (ZW), werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, Wajong, WAZ) en over uitkeringen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg (WAZO).

 

Wij halen eruit wat erin zit & Optimale begeleiding!

Maximale schadeloosstelling!  

(Onderhandeling inhoud vaststellingsovereenkomst, volledige juridische back-up, begeleiding ww -aanvraag, begeleiding stamrecht bv.)

Concurrerend uurtarief.

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren