Ontslag op staande voet

In Nederland kan een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan (of kan een werknemer op staande voet ontslag nemen) als daar een "dringende reden" voor bestaat. De werknemer die op staande voet is ontslagen hoeft niet meer terug te komen en krijgt per direct geen loon meer uitbetaald. Als de werknemer rechtsgeldig ontslag op staande voet neemt, is de werkgever meestal schadevergoeding aan die werknemer verschuldigd.

De onmiddellijke beëindiging moet noodzakelijk zijn, er moet sprake zijn van een "dringende reden" (dit is de in de wet gebruikte term). Voorbeelden van situaties waarin ontslag op staande voet kan worden gegeven zijn in de wet opgesomd. Deze voorbeelden zijn echter niet limitatief. De volgende situaties kunnen mogelijk een dringende reden opleveren:

Voor een werkgever:

  • De werknemer is voortdurend dronken op het werk.
  • De werknemer pleegt diefstal of een ander misdrijf jegens de werkgever.
  • De werknemer is gewelddadig op het werk.
  • De werknemer pleegt (een poging tot) ontucht op het werk.
  • Er is sprake van een roekeloze gevaarszetting door de werknemer waarmee eigendommen of mensenlevens in gevaar worden gebracht.
  • De werknemer weigert hardnekkig om de opdrachten van de werkgever uit te voeren.
  • De werknemer blijkt de benodigde diploma's niet te hebben, of heeft fraude of valsheid in geschrifte gepleegd om in dienst te worden genomen.

Voor een werknemer:

  • De werkgever betaalt het loon niet uit aan de werknemer.
  • De werkgever houdt levensgevaarlijke situaties op het werk in stand.

De wet en vaste rechtspraak stellen daarnaast aanvullende eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Het ontslag moet bijvoorbeeld "onverwijld" worden gegeven, dat wil zeggen dat de werkgever na het ontdekken van de reden voor ontslag op staande voet daarmee niet te lang mag wachten. Daarnaast behoudt de rechter zich de vrijheid voor om de persoonlijke omstandigheden van de werknemer mee te laten tellen bij de vraag of hij dat ontslag accepteert of niet.

"Voor zover vereist"

Een werknemer die op staande voet ontslagen is kan dit ontslag aanvechten bij de kantonrechter. De kantonrechter kan het ontslag vernietigen. Als de kantonrechter het ontslag vernietigt is de werknemer nog steeds in dienst en is de werkgever salaris verschuldigd.

Omdat het niet altijd duidelijk is of het gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is, kan de werkgever voor de zekerheid op een tweede manier het ontslag bewerkstelligen, voor het geval het ontslag op staande voet niet geldig blijkt. Dat kan op twee manieren: via de kantonrechter (een verzoek om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden) of via het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning 'voor zover vereist' vragen. Dit heeft als voordeel voor de werkgever dat de arbeidsovereenkomst toch eindigt, ook al wordt het ontslag op staande voet later vernietigd.

Wij halen eruit wat erin zit & Optimale begeleiding!

(Onderhandeling inhoud vaststellingsovereenkomst, volledige juridische back-up, begeleiding ww -aanvraag, begeleiding stamrecht bv.)


Of neem contact op via het formulier

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren